"Самбірський
лісгосп"

Get Adobe Flash player

Фінансово-економічна діяльність

Інформація про сплачені ДП «Самбірський лісгосп» податки до місцевих рад за 2017 рік

http://sambirlis.lviv.ua/images/stories/2018/podatky2017.pdf

Відділ бухгалтерії ДП «Самбірський лісгосп»

Бухгалтерська звітність за 2017 рік

Звіт про фінансовий стан (баланс) підприємства станом на 01.01.2018 року.

http://sambirlis.lviv.ua/images/stories/2018/balans2017.pdf

Звіт про фінансові результати підприємства за 2017 рік

http://sambirlis.lviv.ua/images/stories/2018/finrez2017.pdf

 Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік

http://sambirlis.lviv.ua/images/stories/2018/ryhkost2017.pdf

Звіт про власний капітал станом на 01.01.2018 року

http://sambirlis.lviv.ua/images/stories/2018/vlkap2017.pdf

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік

http://sambirlis.lviv.ua/images/stories/2018/prymitky2017.pdf

 

Відділ бухгалтерії ДП «Самбірський лісгосп»

Підведення підсумків роботи підприємства за 2017 рік, завдання на 2018 рік

  Ліси ДП «Самбірський лісгосп» розташовані в південно-західній  передгірській і гірській частині Львівської області. Загальна площа державного фонду складає 34884 га, у тому числі вкрита лісом – 31246 га  і включає 88 окремих лісових масивів різної величини від 70 до 2241 га.

 Лісогосподарська діяльність підприємства передбачає першочергове виконання комплексу лісогосподарських робіт, а саме проведення рубок догляду за лісом, санітарно-оздоровчих заходів, створення та охорону лісів.

   Ліси за своїми господарським значенням і розташуванням виконують захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі функції. З метою збереження насаджень в належному санітарному стані та недопущення розвитку і розповсюдження шкідників та хвороб лісу протягом 2017 року були проведені рубки формування і оздоровлення лісів на площі 509 га, в тому числі очищення лісу від захаращення на площі 57 га, санітарних рубок вибіркових на площі 68 га, та рубок догляду (в тому числі на молодняках) на площі 384 га. Рубки догляду в наступні роки, згідно з матеріалами лісовпорядкування заплановано провести на площі  400 га, загальною кубомасою  9,0 тис. кбм.

    Протягом року поновлено та виготовлено 1000 шпаківень, огороджено та доглянуто 400 мурашників.

Детальніше: Підведення підсумків роботи підприємства  за 2017 рік, завдання на 2018 рік

Основні показники діяльності підприємства за 2017 рік

http://sambirlis.lviv.ua/images/stories/2018/osnpokzn2017pdf.pdf

Плановий відділ ДП «Самбірський лісгосп»

Бухгалтерська звітність за 9 місяців 2017 ріку

Звіт про фінансовий стан (баланс) підприємства станом на 01.10.2017 року

http://sambirlis.lviv.ua/images/stories/2017/balans092017.pdf

Звіт про фінансові результати підприємства за 9 місяців 2017 року

http://sambirlis.lviv.ua/images/stories/2017/finrez092017.pdf

Відділ бухгалтерії ДП «Самбірський лісгосп»