"Самбірський
лісгосп"
Get Adobe Flash player

Державні програми

Обласна цільова Програма розвитку лісового господарства Львівської області на 2017- 2021 роки

http://sambirlis.lviv.ua/images/stories/2017/ProgramarozvytkyLG20172021.pdf

Державна цільова програма

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 вересня 2009 р. № 977

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
“Ліси України” на 2010—2015 роки
Мета Програми


Метою цієї Програми є визначення основних напрямів збалансованого розвитку лісового господарства, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Розв’язати проблему можливо шляхом:

• удосконалення системи:
• ведення лісового господарства з використанням позитивного вітчизняного та міжнародного досвіду;
• лісовпорядкування з використанням геоінформаційних технологій;
• інформаційного забезпечення лісового господарства;
• збереження лісів переважно у державній власності;
• запровадження: принципу сталого розвитку лісового господарства та невиснажливого лісокористування;
• природозберігаючого комплексного використання лісових ресурсів з урахуванням їх ландшафтного і водорегулюючого значення;
• зменшення обсягу суцільних рубок, заміни їх на поступові і вибіркові;
• збільшення площі лісів шляхом виконання робіт з лісорозведення;
• збереження біорізноманіття лісів;
• ведення державного обліку лісів;
• проведення моніторингу стану та інвентаризації лісів;
• здійснення лісогосподарських заходів з урахуванням регіональних еколого-економічних та соціальних особливостей, зокрема запровадження технології проведення гірських лісозаготівель на основі використання природозберігаючих систем машин та механізмів, заміни похідних ялинників на корінні деревостани, виконання робіт з реабілітації лісів на радіоактивно забруднених територіях, проведення постійного радіологічного моніторингу, створення та вирощування стійких до екстремальних природних умов лісових біогеоценозів;
• удосконалення законодавства з питань лісового господарства та його гармонізація з міжнародними принципами сталого розвитку та управління лісами;
• створення конкурентних засад надання послуг лісовому господарству покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового господарства;

забезпечення:
o розвитку лісової інфраструктури (дороги, мости, підпірні стінки, гідротехнічні споруди тощо);
o участі у роботі міжнародних лісівничих організацій, виконання міжнародних зобов’язань України щодо лісів;
o екологічного виховання населення, провадження еколого-просвітницької діяльності, інформування громадськості про стан лісового господарства;
o розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури;
o гармонізації національних стандартів у сфері лісового господарства з відповідними міжнародними стандартами;
o розширення регіональної прикордонної співпраці з метою координації дій щодо боротьби із шкідниками лісу, ліквідації наслідків стихійного лиха і лісових пожеж.
Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, які визначено у додатку 2, спрямовані на забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів, ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних, економічних і лісорослинних умов, породного складу лісів та їх цільового призначення, збільшення площі лісів та створення умов для досягнення оптимальних показників рівня лісистості.


Основними завданнями Програми є:
? підвищення рівня лісистості;
? нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;
? підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісів;
? відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни;
? раціональне використання лісових ресурсів;
? підвищення ефективності управління лісовим господарством;
? покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового господарства;
забезпечення розвитку:
- міжнародного співробітництва у галузі лісового господарства;
- рекреаційної та туристичної інфраструктури, провадження еколого-просвітницької діяльності.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:
? поліпшити стан та якісний склад лісів, посилити їх екологічні функції та підвищити продуктивність;
? створити умови для досягнення оптимальних показників рівня лісистості;
? удосконалити законодавство з питань лісового господарства з урахуванням екологічних, соціальних та економічних функцій лісів;
? запровадити нові природозберігаючі технології проведення лісозаготівель;
? удосконалити та оптимізувати систему управління лісовим господарством, лісовпорядкування, інвентаризації та моніторингу стану лісів;
? забезпечити соціальний захист працівників галузі лісового господарства;
? забезпечити розвиток лісівничої науки та освіти;
? забезпечити ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;
? збільшити на 0,5 млн. гектарів площу лісів та підвищити до 16,1 відсотка рівень лісистості;
? збільшити обсяг деревини, заготівля якої проводиться з використанням природозберігаючих технологій;
? зменшити загрозу деградації земель;
? створити умови для зниження рівня концентрації парникових газів у атмосфері, що дасть можливість зробити позитивний внесок у виконання Україною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату.

Детальніше: Державна цільова програма

Користувачі
63
Статті
425
Веб-посилання
4
Перегляди статей
224474

На сайті 11 гостей та користувачі відсутні