Державне підприємство

"Самбірське лісове господарство"

КАРАНТИН – НЕ ПЕРЕПОНА РОЗВИТКУ ПРАЦЕОХОРОННОЇ СФЕРИ

Обмеження, спричинені карантинними заходами щодо стабілізації епідемічної ситуації в Україні, а також песимістичні прогнози експертів щодо розвитку економіки у найближчій перспективі, не мають стати критичною перепоною для поступального розвитку працеохоронної сфери.

12 грудня 2018 року схвалено Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні. Реалізація Концепції передбачає впродовж 2019-2020 років формування нової національної системи запобігання виробничим ризикам шляхом впровадження на законодавчому рівні ризикоорієнтованого підходу у сфері безпеки та гігієни праці.

З початку 2020 року розроблено ряд нових проектів документів: закон України «Про безпеку праці та здоров’я працівників», «Положення про функціонування системи державного управління безпекою праці та здоров’я працівників та забезпечення контролю її реалізації», «Методика проведення роботодавцем заходів з безпеки та гігієни праці на основі ризикоорієнтованого підходу» і «Типове положення про систему управління безпекою праці та здоров’я працівників». На основі цих документів надалі має розбудовуватися сучасна модель працеохоронного законодавства України. В їх основі – ризикоорієнтоване мислення всіх учасників виробничого процесу. Місія держави – встановити мінімальні прийнятні вимоги безпеки, а саме: зобов’язати роботодавців оцінювати та керувати ризиками небезпек на робочих місцях. Водночас право роботодавців – обирати інструменти і методи, вживати заходів, які дають змогу зробити це максимально результативно й ефективно для запобігання втрат життя та здоров’я працівників.

Ці актуальні питання були обговорені на секторальній зустрічі “Сприяння гідній праці, безпеці та охороні здоров’я в лісовому господарстві” організованій Міжнародною організацією праці в Женеві у травні 2019 року, в якій взяли участь представники лісової галузі України. На ній було розглянуто існуючі міжнародні стандарти праці та інші відповідні інструменти охорони праці в лісовому секторі; вплив глибоких змін, таких як нові технології, демографічні та кліматичні зміни; розвиток навичок та можливостей навчання для покращення системи охорони праці у секторі лісового господарства; наявність достовірних, порівняльних даних щодо безпеки та гігієни праці; заходи, спрямовані на вирішення проблем, пов’язаних з безпекою та гігієною праці у лісовому секторі; тощо.