ДСГП "Ліси України"

Філія «Самбірське лісове господарство»

Бухгалтерська звітність за 2021 рік

Звіт про фінансовий стан (баланс) підприємства за 2021 рік

http://sambirlis.lviv.ua/images/stories/2021/balans122021.pdf

Звіт про фінансові результати підприємства за 2021 рік

http://sambirlis.lviv.ua/images/stories/2021/finrez122021.pdf

Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік

http://sambirlis.lviv.ua/images/stories/2021/ryhkost122021.pdf

Звіт про власний капітал за 2021 рік

http://sambirlis.lviv.ua/images/stories/2021/vlkap122021.pdf

Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік

http://sambirlis.lviv.ua/images/stories/2021/prymitky122021.pdf

Інформація про сплачені податки та обов'язкові платежі

http://sambirlis.lviv.ua/images/stories/2021/podatky122021.pdf

 

Відділ бухгалтерії ДП «Самбірський лісгосп»