ДСГП "Ліси України"

Філія «Самбірське лісове господарство»

Загальні положення

  Лісова сертифікація­­ - це незалежна оцінка відповідності системи ведення лісового господарства на підприємстві встановленим міжнародним вимогам. 

   Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно та соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру.
   Вигоди, які отримує підприємство від проведення сертифікації є такими:
- пропозиції на постачання сертифікованої продукції зазвичай надходять від найбільш солідних компаній, тому вони більш довготермінові та стабільні.
- сертифікація істотно поліпшує імідж підприємства та полегшує маркетинг його продукції.
- сертифікована продукція зазвичай має більшу ціну, отже підвищує прибуток.
- сприяє модернізації виробничого процесу.
- підвищує ефективність системи охорони праці та техніки безпеки на робочих місцях, 
- підвищує професійну відповідальність персоналу.
- забезпечує стале користування лісовими ресурсами.